NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY O DESIGNOVÝCH RADIÁTORECH !

Úvod Podpora NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY O DESIGNOVÝCH RADIÁTORECH !

 

TOPR

Nejčastější dotazy

 

 

 

 

TEčKA MALA

 Jak vybrat vhodný rozměr a výkon radiátoru pro obytné prostory?

TEčKA MALA

 Proč je potřeba radiátor v koupelně?

TEčKA MALA

 Je možné na radiátor umístit zvlhčovače vzduchu?

TEčKA MALA

 Jaké jsou obecné výhody litinových radiátorů?

TEčKA MALA

 Radiátor nehřeje nebo je teplý jen z části, v čem je problém?

TEčKA MALA

 Co je příčinou podivných zvuků v radiátoru?

TEčKA MALA

 Jaká voda je vhodná na použití do topného systému?

TEčKA MALA

 Co jsou termostatické ventily a jakým způsobem pracují?

TEčKA MALA

 Je výměna radiátorů za moderní typy náročná?

 
Pokud jste nenašli informace, které hledáte, napište nám na prodej@topeniakoupelny.cz 


 

TOPR

JAK VYBRAT VHODNÝ ROZMĚR A VÝKON RADIÁTORU PRO OBYTNÉ PROSTORY ?

 

TEčKA MALA

Do rodinných domů doporučujeme použít desková otopná tělesa.

TEčKA MALA

Jestliže je rozvod instalace veden ve zdi, pak je vhodné použít tělesa s bočním připojením.

TEčKA MALA

Pokud vedeme systém v podlaze podél zdi, pak doporučujeme instalovat tělesa se spodním připojením.


Výška tělesa je limitována výškou okenního parapetu od podlahy a platí zásada, že pod i nad otopným tělesem by měla být min. vzdálenost 10 cm. Délka tělesa se dopočítá tak, aby byl pokryt ztrátový výkon prostorů. 
Doporučujeme, aby tepelné ztráty i celý návrh instalace navrhl projektant v oboru vytápění.

 

TOPR

PROČ JE POTŘEBA RADIÁTOR V KOUPELNĚ ?

 

Koupelna je místnost, kde by měla být teplota minimálně 24°C, což je více než v ostatních místnostech. Podlaha standardní koupelny však nemůže plnit funkci otopné plochy ve své celé části (např. pod vanou, sprchovým koutem atd., kde nelze instalovat rozvod trubek). Takto zmenšená plocha není dostatečná k tomu, abychom získali potřebný tepelný výkon. Z tohoto důvodu je potřeba dodat další otopné těleso – doporučujeme koupelnové trubkové těleso, které může zároveň sloužit jako sušák na ručníky.

  

TOPR

JE MOŽNÉ NA RADIÁTOR UMÍSTIT ZVLHČOVAČE VZDUCHU ?

 

Ano, jestliže voda zvlhčovače není v přímém kontaktu s povrchem otopného tělesa. V případě použití keramické nádoby se zvyšuje možnost mechanického poškození tělesa. Z tohoto důvodu doporučujeme použití měkké podložky mezi nádobu a těleso.

  

TOPR

JAKÉ JSOU OBECNÉ VÝHODY LITINOVÝCH RADIÁTORŮ ?


Mezi nejvýznamnější výhody patří schopnost akumulace tepla a jeho dlouhodobého předávání do vytápěné místnosti. Sálavé teplo je vnímáno velmi pozitivně po dlouhou dobu. Další výhodou je vysoká rozměrová a výkonová variabilita daná možností sestavení otopného tělesa s požadovaným počtem článků. U vybraných typů je také snadná čistitelnost a s tím spojená hygiena provozu.

TOPR

RADIÁTOR NEHŘEJE NEBO JE TEPLÝ JEN Z ČÁSTI, V ČEM JE PROBLÉM ?


Příčin může být několik. První z nich je předimenzované topné těleso. Stává se to při špatném odhadu tepelných ztrát, popřípadě, když dojde ke změně tepelně-izolačních vlastností objektu (zateplení). Instalované těleso v tomto případě musí dodat podstatně méně tepla (menší výkon), než na který je stavěno. Podobá se to pomalé jízdě ve výkonném autě. Tuto příčinu je možno vyloučit v případě, že je ve vytápěném prostoru při malém ohřevu tělesa chladno. 

Pravděpodobnou příčinou je dále nedostatečný průtok, který může vyplývat buď z nesprávné instalace radiátoru (dlouhá odbočka od základní větve), anebo chybného přednastavení termostatického ventilu.

V každém případě se obraťte na topenářskou firmu, která vám topný systém instalovala resp. termostaticky vyvažovala.

TOPR

CO JE PŘÍČINOU PODIVNÝCH ZVUKŮ V RADIÁTORU ?


Topná soustava bývá často zdrojem hluku, který má různé podoby a tedy i různé příčiny vzniku. Téměř nikdy ale samotnou příčinou hluku není topné těleso.

Pokud se jedná o zvuk podobný šplouchání, resp. žbluňkání vody, jde pravděpodobně o nedostatečné odvzdušnění radiátoru. Každý radiátor by měl být vybaven vlastní odvzdušňovací zátkou a má být vhodně spádovaný. Odvzdušnění má být v nejvyšším bodu naproti ventilu. Ve starších systémech je odvzdušnění radiátorů řešeno opačným uspořádáním těles – to znamená, že nejvyšší místo je v místě napojení – u ventilu. Vzduch má tak možnost unikat do stoupačky a opustit soustavu v jejím nejvyšším místě.

Nové termostatické ventily určené pro termostatické hlavice představují pro vzduch větší překážku než klasické plnoprůtokové ventily. Při větším objemu vzduchu v tělese (např. při opětovném napuštění po opravě) je potom odvzdušnění dosti zdlouhavé a často ne 100% úspěšné. Pomoci si můžeme částečným uvolněním závitu ventilu.

Odvzdušnění těles by se nemělo zanedbávat. Kromě snížení tepelného výkonu hrozí i zvýšené riziko koroze.

 

TOPR

JAKÁ VODA JE VHODNÁ NA POUŽITÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU ?

 

Dotaz na požadované vlastnosti topné vody je kladen velice často. Kvalita vody ovlivňuje chod a životnost celého topného systému. Většinou se jako plnící médium používá pitná voda. To, že je voda klasifikována jako pitná, však nezaručuje její vhodnost pro topné systémy. Důležitými parametry jsou:

 

TEčKA MALA

tvrdost

TEčKA MALA

kyselost

TEčKA MALA

obsah solí a rozpuštěných plynů

 

TOPR

CO JSOU TERMOSTATICKÉ VENTILY A JAKÝM ZPŮSOBEM PRACUJÍ ?

 

Termostatické ventily regulují teplotu vzduchu v místnosti ohřívanou topnými tělesy. Sestávají z ventilové části a z regulační hlavice. Pokud termostatické ventily udržují teplotu vzduchu v místnostech v optimální výši a v požadovaném rozsahu, zabraňují přetápění místností a tak dochází ke značným úsporám tepla na vytápění.

Více informací o termostatických setech naleznete ZDE

 

TOPR

JE VÝMĚNA RADIÁTORŮ NAROČNÁ ?

 

Rekonstruujete topení? To je jistě cesta správným směrem, je ale potřeba si uvědomit pár důležitých skutečností. Změna druhu radiátoru zpravidla musí mít vazbu na zavedený a používaný systém otopné soustavy.

V případě přizpůsobení nových radiátorů stávající soustavě např. v panelákovém domě nebo u nového provedení otopné soustavy se vždy – s ohledem na návrh a montáž deskového otopného tělesa – předpokládá realizace odbornými firmamiPři výměně článkových ocelových nebo litinových těles za desková je totiž třeba posuzovat a diskutovat s odborníky o ne málu důležitých otázek, a nejde jen o to, jak velký radiátor potřebujete.


Měli byste vědět:


TEčKA MALA

 Délka radiátoru by měla být rovna šířce okna

TEčKA MALA

 Kolem radiátoru musí volně proudit vzduch

TEčKA MALA

 Vzdálenost spodní hrany otopného tělesa od podlahy by měla být minimálně 130 mm

 Vzdálenost horní hrany otopného tělesa od přečnívajícího parapetu či jiné desky má být minimálně 120 mm. 

TEčKA MALA

 Vzdálenost desky zakrývající otopné těleso zepředu od vlastního tělesa minimálně 80 mm

TEčKA MALA

 Při montáži pod okno do niky dejte POZOR, aby zůstalo dostatek místa pro montáž termostatické nebo jiné hlavice

TEčKA MALA

 Vyžadujte způsob připojení dle doporučení výrobce, jinak může dojít ke snížení tepelného výkonu otopného tělesa

TEčKA MALA

 Podle legislativy z roku 2001 musí být otopné těleso uzavíratelné na přívodu i na odvodu vody


VÍCE INFORMACÍ O REKONSTRUKCI OTOPNÉHO SYSTÉMU NALEZNETE ZDE

Copyright 2015 - 2020 © topeniakoupelny.cz